{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <d' fis' a' b' cis'' e''>1
}
D6/9maj7: d–f♯–a–b–c♯–e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <d fis b e' a' cis''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <d\6 fis\5 b\4 e'\3 a'\2 cis''\1>1
 }
>>
d f♯ b
(h)
e a c♯

Huomautukset

muokkaa

Käytännössä sama sointu kuin Dmaj13, sillä maj13-sointuihin ei yleensä soiteta 11:tä.