Lajien syntyminen ja häviäminen

Tämä artikkeli käsittelee elämän syntymistä ja kehittymistä maapallolla. Sen kirjoittamisen aloittavat Joensuun Yhteiskoulun lukion opiskelijat tiimijakson viikkotehtävässään lokakuussa 2018. Opiskelijat muodostavat kymmenen tiimiä, joten artikkeli on lokakuun ajaksi jaettu kymmeneen sivuun. Artikkelia muokataan kurssilla yhdessä lokakuun aikana. Samalla perehdytään tiedon hakemiseen, tieteellisen tiedon popularisoimiseen, viitteiden käyttöön ja viittaamiseen. Lokakuun lopuksi artikkeli ja sivut editoidaan mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi opiskelijoiden ja opettajan toimesta.

Ohjeet artikkelin kirjoittamiseen muokkaa

Elämän synty muokkaa

Monisoluisuuden kehittyminen muokkaa

Kambrikauden räjähdys muokkaa

Elämän leviäminen maalle muokkaa

Sammakkoeläinten ja sanikkaiden sopeutumislevittäytyminen muokkaa

Matelijoiden ja siemenkasvien sopeutumislevittäytyminen muokkaa

Lintujen ja nisäkkäiden sopeutumislevittäytyminen muokkaa

Kädellisten varhaiset kehitysvaiheet muokkaa

Nykyihmisen synty ja levittäytyminen muokkaa

Evoluution tutkiminen muokkaa