Lukion taulukot/Algebra, reaali- ja kompleksiluvut

Algebra, reaali-ja kompleksiluvut
summa
tulo
y:n vastaluku
x:n ja y:n summa. x ja y ovat yhteenlaskettavia.
x:n ja y:n erotus. x on vähennettävä ja y vähentäjä.
, x:n ja y:n tulo. x ja y ovat (tulon)tekijöitä.
, , x:n ja y:n osamäärä. x on jaettava ja y jakaja.
y:n käänteisluku
luonnollisten lukujen eli joko ei-negatiivisten {0, 1, 2, ...} tai positiivisten {1, 2, ...} kokonaislukujen joukko
kokonaislukujen joukko {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}
rationaalilukujen joukko eli lukujen joukko
reaalilukujen joukko
kompleksilukujen joukko
vastaavan joukon positiiviset luvut
vastaavan joukon negatiiviset luvut
(plus) ääretön
miinus ääretön
suljettu väli a:sta b:hen
, avoin väli a:sta b:hen
, puoliavoin väli
, puoliavoin väli
joukon A pienin yläraja (supremum)
joukon A suurin alaraja (infimum)
joukon A suurin luku
joukon A pienin luku
n-kertoma,
n yli p:n, (binomikerroin)
imaginaariyksikkö,
, kompleksiluvun z liittoluku eli konjugaatti
z:n reaaliosa
z:n imaginaariosa
z:n itseisarvo eli moduli,
z:n vaihekulma eli argumentti
a:n neliöjuuri eli 2. juuri
a:n n:s juuri
a potenssiin x
eksponenttifunktio,
x:n logaritmi kantalukuna a
x:n luonnollinen logaritmi,
x:n 10-kantainen logaritmi,
x:n 2-kantainen logaritmi,
Kontekstista riippuen joko x:n yleinen logaritmi tai yksi edellä mainituista
% prosentti, 1 % = 1/100
promille, 1 ‰ = 1/1000
yhtäsuuri kuin
erisuuri kuin
identtisesti yhtäsuuri kuin
vastaa, tarkoittaa
likimäärin yhtäsuuri kuin
verrannollinen
pienempi kuin
suurempi kuin
pienempi tai yhtäsuuri kuin; myös
suurempi tai yhtäsuuri kuin; myös
paljon pienempi kuin
paljon suurempi kuin
plus (tai) miinus. Mikäli merkkejä on useampi, käytä jokaiselle joko ylempää tai alempaa.
miinus (tai) plus. Mikäli merkkejä on useampi, käytä jokaiselle joko ylempää tai alempaa.
kaarisulkeet
hakasulkeet
aaltosulkeet; sulkeiden alistusjärjestys {[(    )]}