Lukion taulukot/Prosenttilaskenta

Prosentti:

a = perusarvo, b = prosenttiarvo, p = prosenttiluku

Kaava Tulkinta Huomioita
"p prosenttia luvusta a" on prosenttikerroin
"b on p prosenttia a:sta" tavallinen suhdelasku esitettynä sadaosina
"b on p prosenttia pienempi/suurempi kuin a" vertailu- tai muutosprosentti
"b on p prosenttia suurempi (+) tai pienempi (−) kuin a"

"a kasvaa/pienee p prosenttia ja saadaan b"