Lukion taulukot/Eri aineiden lämpöarvoja

Aineiden lämpöarvoja

muokkaa
Aine Lämpöarvo
MJ kg−1
ammoniakki 17,2
bensiini 43,5
etanoli 26,9
etyyni 48,6
kaupunkikaasu 34
kivihiili 26...32
  antrasiitti 32...33
  koksi 28...32
  ruskohiili 20...33
maakaasu 46
metanoli 19,5
nestekaasu 42...43
puu, koivu 11...13
polttoöljy,
  kevyt 43
  raskas 41
turve, jyrsin 11
vety 119