Lukion taulukot/Metallien ominaisuuksia

Metallien ominaisuuksia

muokkaa
Aine Tiheys
(20 °C)

103 kg m−3
Kimmo-
kerroin

1010 N m−2
Pituuden läm-
pötilakerroin

10−6K−1
Ominaislämpö-
kapasiteetti
(25 °C)
kJ kg−1 K−1
Lämmönjoh-
tavuus (25 °C)

W m−1 K−1
Ominais-
sulamislämpö

kJ kg−1
Resistiivi-
syys

10−8 Ωm
Resistiivi-
syyden mit-
tauslämpötila
°C
Resistiivi-
syyden lämpö-
tilakerroin
10−3 K−1
alumiini 2,70 7,1 23,2 0,900 237 398 2,6548 20 4,29
antimoni 6,68 7,8 11,0 0,209 18,5 161 39,0 0 5,1
beryllium 1,85 30 11,5 1,825 218 1357 4,0 20 25
elohopea 13,6 0,138 8,4 11,3 98,4 50 0,99
hopea 10,5 7,9 19,2 0,239 427 111 1,586 20 6,1
kadmium 8,64 7,1 31,5 0,230 93 55,3 6,83 0 4,2
kalium 0,86 83 0,754 99 60,7 6,15 0 5,4
kalsium 1,54 2,0 22,3 0,649 201 228 3,91 0 4,16
koboltti 8,89 21 13,7 0,419 69 276 6,24 20 6,04
kromi 7,20 2,5 8,5 0,461 91 331 12,9 0 3
kulta 19,3 7,9 14,1 0,130 315 62,8 2,24 20 8,3
kupari 8,92 12,4 16,8 0,385 398 205 1,678 20 6,8
magnesium 1,74 4,4 25,6 1,017 159 368 4,45 20 16,5
mangaani 7,20 20 22,8 0,477 7,8 268 185,0 23−100
molybdeeni 10,2 33 5,0 0,251 140 289 5,2 0 5,5
natrium 0,97 69,6 1,227 134 113
nikkeli 8,90 20 12,7 0,444 89,9 297 6,84 20 6,9
platina 21,5 16,5 8,9 0,134 73 100 10,6 20 3,927
rauta 7,86 21 11,7 0,452 80,3 272 9,71 20 6,51
sinkki 7,14 9,8 29,7 0,389 115 113 5,916 20 4,19
tina 7,28 5,5 21,2 0,226 64 59,0 11,0 0 4,7
uraani 18,9 18 13,5 0,117 25 50 30,0
vanadiini 6,0 13 7,8 0,486 60 410 24,8—26,0 20
vismutti 9,8 3,2 13,5 0,126 8,4 51,9 106,8 0
volframi 19,4 36 4,5 0,134 178 193 5,65 27