Lukion taulukot/Geometria ja vektorioppi

Geometria ja vektorioppi
, , vektori
:n vektoriprojektio :llä
:n skalaariprojektio :llä
, :n suuntainen yksikkövektori
suuntajana pisteestä A pisteeseen B; myös sen määräämä vektori
, , , vektorin , janan AB pituus
kulma, jonka kärkipiste on B ja jonka eri kyljillä ovat pisteet A ja C
vektorien ja välinen kulma
vektorit ja , suorat l ja m yhdensuuntaiset
janat AB ja CD, tasot τ ja σ yhdensuuntaiset
eivät yhdensuuntaiset
kohtisuorassa (suorakulma kuvioissa ⦜)
vektorit ja samansuuntaiset
vektorit ja vastakkaissuuntaiset
kolmio, jonka kärkipisteet ovat A, B ja C
kuviot yhtenevät
kuviot yhdenmuotoiset
, suorakulmaisen koordinaatiston koordinaattiakselien suuntaiset yksikkövektorit
:n ja :n skalaaritulo eli pistetulo
:n ja :n vektoritulo eli ristitulo
Vektorien ja skalaarikolmitulo
Kroneckerin delta indekseillä i ja j
Levi-Civita-symboli eli permutaatiosymboli indekseillä i, j ja k