Lukion taulukot/Vektorilaskenta

Vektorilaskenta

muokkaa

Olkoon  

1.    :n pituus
2.    :n suuntainen yksikkövektori
3.     ja   identtiset
4.   yhdensuuntaisuusehto
5.   summavektori
6.   vektorin   kertominen luvulla  
7.   piste- eli skalaaritulo
  kohtisuoruusehto
   :n ja  :n välisen kulman kosini
   :n skalaariprojektio  :llä
   :n vektoriprojektio  :llä
8.   risti- eli vektoritulo

 

  yhdensuuntaisuusehto
    on  :n ja  :n määräämän suunnikkaan ala
9.   skalaarikolmitulo
    on  :n,  :n ja  :n määräämän särmiön tilavuus
  vektorit samassa tasossa
10.   vektorikolmitulo

Yleisillä vektoreilla Kroneckerin delta  

ja Levi-Civita-symboli  

ovat hyödyllisiä.

Nyt voimme merkitä   ja  , missä vektoreiden ulottuvuus voi olla mielivaltainen. Tällöin saamme seuraavat määritelmät aiemmille kaavoille:

3.  , kaikille     ja   identtiset
5.   summavektori
6.   vektorin   kertominen luvulla  
7.   piste- eli skalaaritulo
8.   risti- eli vektoritulo. Määritelty ainoastaan kolmiulotteisilla vektoreilla.