= kulmakerroin; suuntavektori  
  pisteen   kautta kulkevan suoran yhtälö
  pisteiden   ja   kautta kulkevan suoran kulmakerroin
    ja   suoria, joiden kulmakertoimet ovat   ja  ; yhdensuuntaisuus- ja kohtisuoruusehdot eivät koske akselien suuntaisia suoria
Janan AB
  • keskipiste  
  • pituus  
pisteet   ja  

Pisteen   etäisyys suorasta