Lukion taulukot/Keskilukuja

Keskilukuja

muokkaa

Tilastoaineiston   keskiarvo

1.  

Frekvenssitilastolla, missä  , on vastaavasti

2.  

  on frekvenssillä   painotettu keskiarvo.

3.  , missä   on väliaikainen keskiarvo ja   eli   on väliaikaisesta keskiarvosta laskettujen erotusten keskiarvo

4. Moodi eli tyyppiarvo Mo on tilastossa se muuttujan arvo, jonka frekvenssi on suurin.

5. Mediaani Md on suuruusjärjestyksessä olevan tilaston keskimmäinen muuttujan arvo eli sen kummallakin puolella on 50 % muuttujan arvoista.