Lukion taulukot/Hajontalukuja

Hajontalukuja

muokkaa

Tilastoaineiston   keskipoikkeama  

6.  

Luokitellusta tilastosta

7.  Tilastoaineiston   keskihajonta   (tai  ) on keskiarvosta laskettujen poikkeamien neliöiden keskiarvon neliöjuuri:

8.  

Keskihajonnan neliö   on varianssi.

Frekvenssitilastolle on vastaavasti

9.  

Jos tilastoaineisto on otos jostakin laajemmasta populaatiosta, niin otoskeskihajonta (koko populaation keskihajonnan estimaatti) lasketaan keskihajonnan kaavasta, jossa lukumäärä   korvataan luvulla   eli

10.  

Otoskeskiarvo on koko populaation keskiarvon estimaatti. Sen keskivirhe saadaan jakamalla otoskeskihajonta luvulla   eli

11.  

Arvoa   vastaava normitettu arvo  

12.