Lukion taulukot/Keskimääräisiä sidosenergioita kaasufaasissa