Lukion taulukot/Orgaanisten yhdisteiden muodostumislämpöjä

Orgaanisten yhdisteiden muodostumislämpöjä (101,3 kPa ja 25 °C)

muokkaa
Aine kJ mol−1
metaani −74,90
etaani −84,71
eteeni 52,32
etyyni 226,91
sykloheksaani −123,22
bentseeni 82,99
metyyliamiini −47,31
etyyliamiini −74,11
metanaali −117,24
etanaali −192,43
metaanihappo −425,02
etaanihappo −484,85
metanoli −238,83
etanoli −277,89