Lukion taulukot/Mekaniikka

Mekaniikka

muokkaa
Suure/aihe Tunnus Kaava Yksikkö Selityksiä
massa m kg perussuure
tiheys ρ ρ = m/V kg/m3
tasainen liike
— matka s s = vt m etenevä liike
— kaaren pituus s s = r  m pyörimisliike
— ratanopeus v v = r  m/s
tasaisesti muuttuva liike
— kiihtyvyys a   m/s2 etenevä liike
— loppunopeus v   m/s
— paikka s   m
— kulmakiihtyvyys     rad/s2 pyörimisliike
— kulmanopeus     rad/s
— kiertymä     rad
tangenttikiihtyvyys    
normaalikiihtyvyys    
liikemäärä     kgm/s  
impulssi     kgm/s  
liikemäärämomentti L   kgm2/s pyörimisliike
impulssimomentti L   kgm2/s
hitausmomentti J   kg m2
hitausmomentteja
— pistemäinen kappale  
— umpinainen sylinteri  
— ohutseinäinen putki  
— paksuseinäinen putki  
— ohut sauva   toisen pään suhteen
  keskipisteen suhteen
— suorakulmainen levy  
— homogeeninen umpipallo  
— ohutseinäinen pallo  
— Steinerin sääntö  
pyörimisen liikeyhtälö M   pyörimisliikkeen perusyhtälö
voima F   N   liikeopin perusyhtälö
— painovoima G  
— gravitaatiovoima   G = gravitaatiovakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita
— noste N  
— kitkavoima    
— harmoninen voima  
voiman momentti M   Nm
paine p   Pa
— hydrostaattinen  
Bernoullin yhtälö  
jännitys σ, τ   Pa
pintajännitys   N/m
kimmoisuus   Hooken laki
viskositeetti
— dynaaminen η, μ   Pa · s
— kineettinen υ   m2/s
energia, työ E, W   J  
— potentiaalienergia Ep
 • gravitaatiokenttä  
  G = gravitaatiovakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita
 • harmoninen kenttä  
— kineettinen energia Ek   etenevä liike
  pyörimisliike
— momenttityö W  
teho P   W  
pyörimisteho  
mekaaninen hyötysuhde η  
harmoninen varähtelijä
— paikka x  
— jakson aika T  
heilahdusaika T s
— matemaattinen heiluri  
— fysikaalinen heiluri  
— kiertoheiluri  
massakeskipiste x