Lukion taulukot/Pätevän päättelyn sääntöjä

Nimi Sääntö
Suora todistus, modus ponendo ponens
Vastaesimerkkitodistus, reductio ad absurdum
Kontrapositio
Syllogismi
Ekvivalenssi ja kaksoisimplikaatio
Matemaattinen induktio