Lukion taulukot/Konnektiivit

Kaaviossa merkintä 1 viittaa totuusarvoon tosi ja 0 totuusarvoon epätosi.

Totuustaulut
1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1
Laskusääntöjä
Nimi Sääntö
Konjunktion vaihdannaisuus
Konjunktion liitännäisyys
Disjunktion vaihdannaisuus
Disjunktion liitännäisyys
Osittelulait

De Morganin lait