Lukion taulukot/Logiikka ja joukko-oppi

Logiikka ja joukko-oppi
pq p ja q (konjunktio)
pq p tai q (disjunktio)
¬p ei p negaatio
pq jos p, niin q (implikaatio)
pq p ja q ovat yhtäpitäviä (ekvivalenssi)
x:p(x) on olemassa x siten, että p(x) pätee
x:p(x) kaikille x pätee p(x)
AB joukkojen A ja B leikkaus; joukko, jonka alkioina ovat kaikki A:n ja B:n yhteiset alkiot
AB joukkojen A ja B yhdiste eli unioni; joukko, jonka alkioina ovat kaikki A:n ja B: n alkiot
A\B joukkojen A ja B erotus; joukko, jonka alkioina ovat ne A:n alkiot, jotka eivät kuulu B:hen
joukon A komplementti perusjoukon E suhteen; joukko, jonka alkioina ovat ne E:n alkiot, jotka eivät kuulu joukkoon A
AB A on B:n osajoukko; jokainen A:n alkio on myös joukon B alkio
AB A ei ole B:n osajoukko
A=B A on sama joukko kuin B
xA x on A:n alkio eli x kuuluu joukkoon A
xA x ei ole A:n alkio
tyhjä joukko
{x1,x2,...,xn} alkioiden x1,x2,...,xn muodostama joukko
{xAp(x)} niiden A:n alkioiden x joukko, joille pätee p(x)
A×B joukkojen A ja B tulojoukko (lue A risti B); niiden järjestettyjen parien (x, y) joukko, missä xA ja yB
(x, y) x:n ja y:n järjestetty pari (tulojoukon alkio)
: AB kuvaus eli funktio joukosta A joukkoon B
alkion x kuva kuvauksessa ( arvolla x); alkion x kuvautuminen kuvauksessa merkitään x
alkion x alkukuva kuvauksessa
joukon A kuva kuvauksessa
joukon B alkukuva kuvauksessa
kuvauksen käänteiskuvaus
g yhdistetty kuvaus (lue g pallo ); (g)(x) = g()
(xn) jono x1, x2, ...