Lukion taulukot/Vektoridifferentiaalilaskenta

Vektoridifferentiaalilaskenta

muokkaa
1.   nablan määritelmä.
2.   skalaarifunktion gradientti, tuloksena vektori jonka suuntaan funktio kasvaa paikallisesti nopeiten
3.   vektorifunktion divergenssi eli lähteisyys. Positiivisen divergenssin pisteitä voi ajatella lähteinä ja negatiivisen nieluina.
4.   vektorifunktion roottori eli pyörteisyys. Roottorin ollessa muuta kuin nollavektori se ilmaisee vektorikentän pyöriven siihen suuntaan, oikean käden säännön mukaisesti.
5.   Laplacen operaattori skalaarifunktiosta. Vertautuu yksiulotteisen funktion toiseen derivaattaan.