Lukion taulukot/Sähkö- ja magnetismioppi

Sähkö- ja magnetismioppi

muokkaa
Suure/aihe Tunnus Kaava Yksikkö Selityksiä
virta   A perussuure
varaus     C  
jännite     V
pistemäisten varausten välinen voima   N ε0 = sähkövakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita
Coulombin laki
kenttävoimakkuus     N/C,
V/m
 
potentiaaliero     V
— homogeeninen kenttä   V
pistevarauksen
— sähkökentän voimakkuus     V/m
— potentiaali     V
kentässä olevan varauksen potentiaalienergia     J
kondensaattorit
— kapasitanssi     F
  levykondensaattori
— sarjaan kytkettynä  
— rinnan kytkettynä  
— sähkökentän energia     J
suhteellinen permittiivisyys     F/m
yhdensuuntaisten virtajohtimien
välinen voima
  μ0 = tyhjön permeabiliteetti, ks. Lukion taulukot/Vakioita
magneettivuon tiheys     T  
— suora virtajohdin  
— ympyräjohdin  
— pitkä käämi  
— toroidi  
Biotin ja Savartin laki  
magneettivuo     Wb  
magneettikentän voimakkuus     A/m  
suhteellinen permeabiliteetti    
magneettikentässä
— varattu hiukkanen  
— suora virtajohdin  
— käämi  
induktiojännite    
— käämissä  
— itseinduktiossa  
induktanssi     H
— pitkä käämi  
magneettikentän energia    
resistanssi     Ω
— johtimen  
— sarjassa  
— rinnan  
resistiivisyys     Ωm
sähköenergia     J, eV
sähköteho     W  
sinimuotoinen vaihtovirta
— vaihtojännite     V
— tehollinen jännite     V
— tehollinen virta     A
— teho     W
— reaktanssi
• induktiivinen     Ω
• kapasitiivinen     Ω
— RCL-piiri
• jännite    
• virta    
• impedanssi    
• vaihe-ero    
värähtelypiiri
— resonanssitaajuus    
sähkömagneettisen säteilyn
nopeus
   
muuntaja
— muuntosuhde