Malline:Perusopetuksen osasto


Oppiaineet ja oppisisällöt

Opiskelu- ja työskentelytaidot: Opiskelutaitojen käsikirja
Elämänkatsomustieto: Peruskoulun elämänkatsomustieto
Englannin kieli: Peruskoulun englannin kieli
Fysiikka: Perusopetuksen fysiikka
Historia: Peruskoulun historia
Kemia: Perusopetuksen kemia
Kuvataide: Peruskoulun kuvataide
Käsityöt: Peruskoulun käsityöt
Matematiikka: Peruskoulun matematiikka
Maantieto: Peruskoulun maantieto
Musiikki: Peruskoulun musiikki
Ranskan kieli: Peruskoulun ranskan kieli
Ruotsin kieli: Peruskoulun ruotsin kieli
Saksan kieli: Peruskoulun saksan kieli
Suomen kieli ja kirjallisuus: Peruskoulun suomen kieli ja kirjallisuus
Ohjelmointi: Peruskoulun ohjelmointi
Tutoriaalit: Wikikirjaston tutoriaali
Valmistava opetus: Perusopetukseen valmistava opetus
Yhteiskuntaoppi: Peruskoulun yhteiskuntaoppi
Ympäristöoppi: Peruskoulun ympäristöoppi
(muokkaa)
Ohje mallineelle perusopetuksen osasto
Käyttö:
{{Perusopetuksen osasto}}