amatööriradio ja citizen's band -radio
ARDOP FT4 FT8 JS8Call JT65 VarAC WSPR
2,2 kilometrin aallot
136,0 JT65 ja WSPR 136,75 FT4 ja FT8
630 metrin aallot
474,2 WSPR 475,5 FT4 ja FT8
160 metrin aallot - data
1836,6 WSPR 1838 JT65
1840 FT8 1842 JS8Call 1905 FT4 ja FT8
160 metrin aallot - puhe
1846 LSB perjantai-illan aktiviteetti 18-24
80 metrin aallot - data
3573 FT8 3575,5 FT4 3576 JT65 3578 JS8Call 3590 ARDOP
3592,6 WSPR 3595 VarAC 3650 FT4 ja FT8
80 metrin aallot - puhe
3699 suomalaisten kutsukanava
3760 Luoteis-Venäjän hätäliikenne
60 metrin aallot
5287,2 WSPR 5357 FT8 ja JT65 5350 FT4 ja FT8
40 metrin aallot
7038,6 WSPR 7045 ARDOP 7047,5 FT4 7074 FT8 7076 JT65 7078 JS8Call 7100 FT4 ja FT8 7105 VarAC
30 metrin aallot
10125 FT4 ja FT8 10130 JS8Call 10133 VarAC 10136 FT8 10138 JT65 10138,7 WSPR 10140 FT4
20 metrin aallot
14074 FT8 14078 JS8Call 14080 FT4 14095,6 WSPR 14105 VarAC 14175 FT4 ja FT8
17 metrin aallot
18100 FT8 18102 JT65 18104 FT4 ja JS8Call 14104,6 WSPR 18106 VarAC 18188 FT4 ja FT8
15 metrin aallot
21074 FT8 21076 JT65 21078 JS8Call 21094,6 WSPR 21105 VarAC 21140 FT4 21917 JT65 21225 FT4 ja FT8
12 metrin aallot
24915 FT8 24919 FT4 24922 JS8Call 24924,6 WSPR 24927 VarAC 24940 FT4 ja FT8
citizen's band -radion (LA-radion) kanavat
27245 citizen's band -radion kanava 24 JS8Call
10 metrin aallot
28074 FT8 28076 JT65 28078 JS8Call 28105 VarAC 28124,6 WSPR 28180 FT4 28850 FT4 ja FT8
6 metrin aallot
50,138 JS8Call 50,276 JT65 50293 WSPR 50,328 JS8Call 50333 VarAC
4 metrin aallot
70,091 JT65 ja WSPR 70,100 FT8
2 metrin aallot
144,174 FT8 144,178 JS8Call 144,489 JT65 ja WSPR 144,178_MHz
1,25 metrin aallot
- ei Euroopassa
222,000 JT65 222,065 FT8
70 senttimetrin aallot
432,000 JT65 432,300 WSPR 432,065 FT8
23 senttimetrin aallot
1295,500 WSPR

FT8 on Joseph Taylorin kehittämä dataliikennemuoto. KiwiSDR:ssä sen asetustaajuudet ovat

Amatööriradioaaltoalue taajuus (kHz) WebSDR KiwiSDR
160 metrin aallot 1840 OH1E ES3SAT
80 metrin aallot 3573 OH1E ES3SAT
60 metrin aallot 5357 OH1E
40 metrin aallot 7074 OH1E ES3SAT
30 metrin aallot 10136 ES3SAT
20 metrin aallot 14074
17 metrin aallot 18100
15 metrin aallot 21074
12 metrin aallot 24915
10 metrin aallot 28074 OH1E OH2BUA [1]
6 metrin aallot 50313

[2]

28074 kHz on amatööriradion kymmenen metrin aaltojen taajuus, jolla lähetetään FT-8 -aaltomuodolla lähetteitä. [3]

  1. http://oh2bua.fi:8075/?f=28074.00usbz11
  2. http://www.qsl.net/sv1grb/psk31.htm
  3. Mauno Hirvonen, Radioamatööri 1/2018, sivu 13