Radiotaajuuskirja/sadankuudenkymmenen metrin aallot

amatööriradio
sadankuudenkymmenen metrin aallot
1810 1836 1838 1840 1843 1844 1846 1850 1855 1861 1906 1912 1955 2000
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF
1810 - 1838 sähkötys 120 W/+
- 1836,6 WSPR
1838 - 1840 kapeakaistaiset lähetteet 120 W/+
1840 - 1843 digitaaliset lähetteet 120 W/+
1843 - 1850 kaikki lähetteet 120 W/+
1861 - 1906 kaikki lähetteet 15 W
1912 - 2000 kaikki lähetteet 15 W

160 m aallot eli 1810 - 2000 kHz on radioamatööreille pääosin varattu taajuusalue keskipitkien aaltojen alueella. Suomessa 160 metrin aaltoalueella on neljä taajuusblokkia, joilla amatöörikäyttö sallitaan joko ensi- tai toissijaisin oikeuksin. 160 m aaltoalue on ollut radioamatöörikäytössä aina Washingtonin radiokonferenssista vuodesta 1927 asti. Tämä tekee alueesta yhden vanhimmista radioamatööritaajuusalueista. Alun perin alue alkoi 1715 kHz:sta, mutta sitä kavennettiin alkamaan nykyisesta 1800 kHz:sta. Aaltoalueen naapureina ja osin samoilla taajuuksilla on merenkulun radiopuhelinliikennettä ja radiopaikannusta. Toisen maailmansodan jälkeen alueella oli LORAN-järjestelmän liikennettä ja se oli vuosikymmeniä käytännössä käyttökelvoton amatööreille. Merenkulun käyttö on vähentynyt modernien järjestelmien käyttöönoton johdosta ja alue on palautettu enenevässä määrin amatöörikäyttöön.

taajuusalue (kHz) status liikennöintitavat
1810 - 1850 pri CW 1800-1838 narrow band 1838-1840 all modes - digimodes 1840-1843 all modes 1843-1850
1850 - 1855 sec all modes
1861 - 1906 sec all modes
1912 - 2000 sec all modes