Radiotaajuuskirja/sähkötys

Sähkötys on yksi radioliikenteen lähetysmuoto, jonka englanninkielinen nimi on continuous wave eli jatkuva aalto ja jonka lyhenne on cw siitä huolimatta, että viestisisältö välitetään katkomalla kantoaaltoa, jossa itsessään ei ole minkäänlaista modulaatiota.

Aikaisemmin langattomalla lennättimellä tapahtunut radioliikenne on ollut 1800-luvun lopulta alkaen merkittävää merenkulussa, jossa ei ole ollut mahdollista perustaa langoin toimivia kiinteitä radioasemia niin kuin langatonta lennätintä aikaisemmin esimerkiksi rautateiden varsille tolppiin ja rautatieasemille. Merkittävää on ollut myös sotilassähkötys siirrettävin kenttäsähkötysasemin.

Sähkötyksen kyky välittää tietoa on vähäinen ja tiedonvälityskykyä on pyritty lisäämään vakioimalla lyhenteitä tyyppiviesteiksi.

Amatööriradio muokkaa

Amatööriradioaaltoalueilla suositellaan aaltoalueen sisäisiä kaistoja sähkötystä varten.


aaltoalue taajuusalue (kHz) ensisijaisuus suomalaislähetystehot
160m 1800 - 1838
80m 3500 - 3510 mannertenvälinen sähkötys 120 W / 1500 W
80m 3510 - 3555 kilpailusähkötys 120 W / 1500 W
80m 3560 - 3560 hidas kilpailusähkötys 120 W / 1500 W