amatööriradio
neljänkymmenen metrin aallot
7000 7030 7040 7047 7050 7053 7060 7070 7075 7078 7090 7100 7200
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF
lähetteet
sähkötys
7000 - 7030 - 7040 vähätehoinen sähkötys, keskustaajuus7030 120 W/+
kapeakaistaiset lähetteet
7040 - 7047 digitaaliset lähetteet 120 W/+
7047 - 7050 digitaaliset lähetteet automaattisesti valvotut data-asemat 120 W/+
kaikki lähetelajit
7050 - 7053 kaikki lähetelaji digitaaliset lähetteet automaattisesti valvotut data-asemat 120 W/+
7053 - 7070 - 7100 kaikki lähetelajit,
- SSB-kilpailujen suositus
- 7070 digitaalisen äänen, DV:n, keskustaajuus
- 7078 JS8Call
- 7090 vähätehoisen yksinauhalähetyksen, QRP-SSB:n, keskustaajuus
7060 - 7100 digitaaliset lähetelajit 120 W/+

7075 kHz on neljänkymmenen metrin aaltojen taajuus. Sitä käyttää perus- eli tolppataajuutenaan Koskenkorvan Radiohullut ry. [1]

  1. https://www.radiohullut.net/