GOC on lyhenne englanninkielisistä sanoista general operator's certificate. Se tarkoittaa yleistä radioasemanhoitajan todistusta. Yleisen radioasemanhoitajan todistuksen haltijalla tulee olla rannikkolaivurin todistuksen, avomerilaivurin todistuksen sekä rajoitetun radioaseman hoitajan todistuksen edellyttämä pätevyys.

SRC

LRC

ROC

GOC

SRC LRC
SRC
ROC
SRC
GOC
ROC LRC
SRC