ROC on lyhenne englanninkielisistä sanoista restricted operator's certificate. Se tarkoittaa rajoitettua radioasemanhoitajan todistusta. Rajoitettua radioasemanhoitajan todistuksen haltijalla tulee olla rannikkolaivurin radiotodistuksen edellyttämä pätevyys, SRC.

SRC

LRC

ROC

GOC

SRC LRC
SRC
ROC
SRC
GOC
ROC LRC
SRC