OH7RAC-1
Turvaviestinjärjestelmä OH7RAC:n osatoistin
Valvoja OH7HJ
OH7RAC-1 2m APRS-paikkatieto
145,550 MHz ja 51,590 MHz, APRS -kuuntelu puhetoistimelta
144,675 MHz, APRS -toisto, antenni vaakatasoinen
Koli KP43VC
Lieksa
Pohjois-Karjala

OH7RAC-1 on turvallisuusviestintätoistinjärjestelmän, Radiotaajuuskirja/OH7RAC:n, osatoistin. Osatoistimen tehtävä järjestelmässä on vastaanottaa kahden metrin aalloilla taajuudella 145,550 MHz viestejä nelielementtisellä pystydipoliantennilla ja myös taajuudella 51,590 MHz nelielementtisellä pysty-jagi-antennilla APRS-paikkatietoa ja välittää se APRS-paikkatietojärjestelmälle, jotta liikkuvan radioaseman sijainti tiedetään yleisesti.

OH7RAC:n ytimenä toimiva radio on Wouxun KG-UV950P L71 TNC-modeemeineen.

Sillä, että tiedetään jatkuvasti sijainti, on etua yhteyden ottamisessa liikkuvaan asemaan esimerkiksi ympärisäteileviä VHF-antenneja enemmän lähetettä vahvistavilla suunta-antenneilla, mikäli edelliset eivät tuota yhteyttä tai riittävän hyvää yhteyttä. Paikantamisesta on etua myös maastossa tapahtuvan toiminnan järjestämiseen, koska tiedetään jaktuvasti, missä kohtaa toimintaryhmät ovat.


Kutsumerkki Antenni Laite Taajuus Modulaatio Tehtävä toistinverkon osana
OH7RAC 145 MHz 4-el vertikaalidipoli

50 MHz 4-el vertikaalijagi

Taajuusalueiden välinen

toistinradio Wouxun KG-UV950PL71

↑↓ 145,550 MHz

↑↓ 51,590 MHz

FM

CTCSS 85,4 Hz

Puhetoistin
OH7RAC-1 vastaanotto 145 MHz 4-el vertikaalidipoli

vastaanotto 50 MHz 4-el vertikaalijagi

Tx 144 MHz 4-el vaakadipolimatto

TNC21

Firmware UIDigi

vastaanotto Wouxun KG-UV950PL71

↓ 145,550 MHz

↓ 51,590 MHz

↑ 144,675 MHz

FM 1k2 AFSK

APRS

Puhetoistimen taajuuksia

kuunteleva ja paikkatietoa

144 MHz pakettiradioverkkoon

releoiva APRS-digipiitteri

OH7RAC-2 144 MHz 4-el vaakadipolimatto TNC2S

Portti 9600 b crosslink

Firmware Thenet 2.08

Radio FT-202R

↑↓ 144,675 MHz FM 1k2 AFSK

AX25

Pakettiradiosolmu ja portti APRS-

ja AX25-pakettiradioverkkojen

taajuuksien välille

OH7RAC-3 144 MHz 2-el vertikaalidipoli TNC2S

Portti 9600 b crosslink

Firmware Thenet 2.08

Radio Alinco

↑↓ 144,800 MHz FM 1k2 AFSK

AX25

Pakettiradiosolmu ja portti APRS-

ja AX25-pakettiradioverkkojen

taajuuksien välille

OH7RAC-12 144 MHz 2-el vertikaalidipoli APRS-jäljitin

Tx Alinco

↑ 144,800 MHz FM 1k2 AFSK

APRS

Akkujen alijännitevahti, ilmoitus

APRS-verkon kautta nettiin

OH7RAC-13 144 MHz 2-el vertikaalidipoli APRS-jäljitin

lähetys Alinco

↑ 144,800 MHz FM 1k2 AFSK

APRS

Akkujen jännitevahti, ilmoitus

APRS-verkon kautta Internet|Internetiin