metsästysradio
RHA68
01A 02A 03A 04A 05E 06E 07E 08E 09E 10E 11E 12E 13E 14E 15E 16E 17A 18E 19E 20E 21E 22E 23E 24E 25E 26E
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF
01A tiepalvelu
02A autourheilu
03A vapaaehtoinen pelastuspalvelu
04A autourheilu
13E myös radioamatöörit
15E raja-aluerajoitteinen
16E raja-aluerajoitteinen
17A vapaaehtoinen pelastuspalvelu
18E raja-aluerajoitteinen
19E raja-aluerajoitteinen
20E raja-aluerajoitteinen
21E raja-aluerajoitteinen

RHA68 on Suomessa käytetty nimitys luvasta vapaille alemman VHF-kaistan radioille. Ennen vuotta 2017 RHA68-radiosta täytyi maksaa vuosittainen kahdeksantoista euron taajuuskaistamaksu, mutta pätevyystutkintoa kuten meri-VHF:ssä tai amatööriradiossa ei ollut. Taajuusmaksusta sai alennusta, jos oli useampi radiopuhelin.

RHA68:lla on 26 taajuutta, jotka on jaettu A- ja E-ryhmiin. A-ryhmän kanavilla on määritelty käyttötarkoitus autourheilun, VAPEPAn tai tiepalvelun käytössä ja E-kanavat ovat sallittuja kaikkeen harrastuskäyttöön. Radiopuhelimissa nämä kanavat perinteisesti ovat toteutettu taajuuksien myöntöjärjestykesssä, joka tarkoitaa sitä, että ryhmän A taajuudet ovat kanavapaikoilla 13-17, joista ainut molemmilla listoilla yhtenevä numero on 17. Kanavanleveys on 25 kHz ja maksimilähetysteho on kanavasta riippuen 5 tai 25 W.

Taajuuksien kanavointi

muokkaa

Viestintävierasto radiomääräyksensä taajuusjakotaulukossa on määritellyt lähetystehot, enintään 5 W tai enintään 25 W kaikkiaan 26 kanavalle.

Tästä jaosta poikkeaa joidenkin 5 W:n käsiradiopuhelinten, myös joidenkin 5 W:n ja 25 W:n autoradiopuhelinten kanavointi. Tätä poikkeuksellista kanavointia voidaan pitää tavanomaisena mm. metsästyksen piirissä, jossa on käsiradiopuhelimia, joissa ei ole LED-näyttöä kanavalle. Kanava voi määrittyä pelkästään käsiradiopuhelimen kanavavalitsisemi numeroista, missä voi olla 2 x 16 kanavaa siten, että pääkytkimestä valitaan, käytetäänkö kanavapaikkoja 1-16 vai toisen kanavalohkon 1-16 paikkoja, kanavapaikkoja 17-32.

Ensimmäiseen 1-16 -kanavien lohkoon kuuluvat taajuusjakotaulukon kanavat 5-16 ja toiseen 17-32 -kanavien lohkoon kuuluvat taajuusjakotaulukon kanavat 1-4 ja 17-26. Yleisesti ottaen tärkein kanava on satunnaisen yhteysen saamisen kannalta ensimmäisen lohkon viimeinen kanava, taajuusjakotaulukon kanava 16, joka on monissa käsiradiopuhelimissa kanavavalitsinasento 12:lla, ensimmäisen lohkon viimeisenä taajuusohjelmoituna kanavana. Sen taajuus on 71,100 MHz ja sitä käytetään 25 W:n kanavana Suomessa yleisesti kutsukanavana, mutta myös yhteyskokeilurenkaisiin.

Ensimmäisessä kanavalohkossa 1-16 usein on ohjelmoitu vain kanavavalitsinkohdat 1-12, mikä tarkoittaa, ettei ensimmäisessä kanavalohkossa ole ohjelmoituna kanavia 13-16. Kuudestatoista ohjelmoimismahdollisuudesta jää käyttämättä neljä viimeistä. Toisessa kanavalohkossa 1-16, kanavat 17-32, on ohjelmoitu siten, että siellä on ohjelmoimatta jäävät RHA68-radion kanavamäärän ylittävät kanavat eli 15-16. (tämä tieto on pitkälti virheellinen, sillä suomessa RHA68 radiopuhelimet tulevat valmistajalta jo totutulla kanavoinnilla, eli ensimmäisessa pankissa on 16 ensimmäistä kanavaa 17-26 toisella, jolloin 27-32 ovat vapaana muuhun käyttöön)

Kahden erilaisen RHA68-kanavanumeroinnin sekavuutta selvennetään usein siten, että Ficoran numerointiin viitatessa laitetaan kanavanumeron eteen kirjain "F", ja metsästäjäkanavia käytettäessä vastaavasti kirjain "M". Linkki Ficoran sekä metsästäjäpuhelinten käyttämien kanavien taulukkoon: http://www.qsl.fi/rha68-kanavajako/

(Metsästysradioissa kuitenkin kanavoinnissa noudatetaan totuttua kanavointia, jolloin kanavat näytöllisissä radioissa on nimetty RHA01-RHA26, poislukien 13-17 kanavat, jotka nimetty ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaan, joita saa käyttää vapaasti, jos ensisijaista liikennettä ei ole kantama-alueella)

kanava kanavavalitsinasento taajuus käyttö huomautus
1 13, toisen lohkon valitsinasento 1 68,100 MHz tiepalvelu
2 14, toisen lohkon valitsinasento 2 68,300 MHz autourheilu valtakunnallis-alueellisessa autourheilussa on siirrytty enenevässä määrin TETRAn käyttöön, paikalliskilpailuissa käytetään edelleen RHA68:aa
3 15, toisen lohkon valitsinasento 3 68,425 MHz vapaaehtoinen pelastuspalvelu: PEPA-1 aikaisemmin
4 16, toisen lohkon valitsinasento 4 68,525 MHz autourheilu valtakunnallis-alueellisessa autourheilussa on siirrytty enenevässä määrin TETRAn käyttöön, paikalliskilpailuissa käytetään edelleen RHA68:aa
5 1, ensimmäisen lohkon valitsinasento 1 68,050 MHz partio aikaisemmin
6 8, ensimmäisen lohkon valitsinasento 8 68,575 MHz
7 2, ensimmäisen lohkon valitsinasento 2 68,175 MHz Suomen Punainen Risti aikaisemmin
8 3, ensimmäisen lohkon valitsinasento 3 67,500 MHz
9 4, ensimmäisen lohkon valitsinasento 4 71,375 MHz
10 5, ensimmäisen lohkon valitsinasento 5 71,425 MHz
11 6, ensimmäisen lohkon valitsinasento 6 71,475 MHz
12 7, ensimmäisen lohkon valitsinasento 7 71,625 MHz
13 9, ensimmäisen lohkon valitsinasento 9 70,200 MHz radioamatöörien toissijaisesti käytettävissä oleva neöjän metrin aaltoalueen taajuus: perusluokan radioamatööri 30 W ja yleisluokan radioamatööri 100 W. 5 W:n RHA68-käyttö on ensisijainen, mitä radioamastööriliikenne väistää. RHA68-radiot kuitenkin kuulevat radioamatöörilähetykset etäältä vaikka runkoyhteytenä paikkakunnilta toisille, koska radioamatööreille sallittu lähetysteho on niin suuri. Yleisimmät amatööriradiot lähettävät lineaarivahvistimitta 50 W:n teholla.

(huomio! jotenkin ristiriidassa ainakin lähetelajin puolesta: https://oh3tr.fi/suomi/vhfbandijako.shtml#70 )

14 10, ensimmäisen lohkon valitsinasento 10 71,025 MHz
15 11, ensimmäisen lohkon valitsinasento 11 71,050 MHz
16 12, ensimmäisen lohkon valitsinasento 12 71,100 MHz kutsukanava vakiintunut kutsu- ja yhteyskokeilukanava
17 17, toisen lohkon valitsinasento 5 68,225 MHz vapaaehtoinen pelastuspalvelu: PEPA-2 aikaisemmin
18 23, toisen lohkon valitsinasento 11 68,375 MHz
19 24, toisen lohkon valitsinasento 12 71,175 MHz
20 25, toisen lohkon valitsinasento 13 71,750 MHz
21 26, toisen lohkon valitsinasento 14 71,900 MHz
22 20, toisen lohkon valitsinasento 8 71,350 MHz
23 21, toisen lohkon valitsinasento 9 71,550 MHz
24 18, toisen lohkon valitsinasento 6 71,575 MHz
25 22, toisen lohkon valitsinasento 10 71,600 MHz
26 19, toisen lohkon valitsinasento 7 72,325 MHz


RHA68-radioiden kanavajakoa sekoittaa se, että niissä on käytössä kaksi erilaista RHA-kanavanumerointia: Ns. 'Ficoran kanavat', ja 'metsästäjäkanavat'. Oheisessa taulukossa ovat Ficoran taajuustaulukon mukaiset kanavat.

RHA68-radion taajuusalueella on OIRT:n jäsenvaltioissa käytetty yleisradiolähetysten ns. OIRT FM-alue, 65,84 MHz - 74,00 MHz, jolle alueelle sijoittuu osa Venäjän federaatiossa, mm. Karjalan tasavallassa käytettävistä yleisradiotaajuuksista.

Käyttö ja soveltuvuus

muokkaa

RHA68-taajuusalueella toimivia radioita käytetään yleisesti autourheilun toimitsemisessa, Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (VAPEPA), eniten ja laajimmin metsästyksessä, mahdollisesti myös reserviläistoiminnassa ja erilaisissa harrasteissa.

RHA68-kanavilla on huomattavasti vähemmän liikennettä kuin LA-radiopuhelinten tai PMR446-radioiden kanavilla. Tähän ovat vaikuttaneet osaltaan taajuusmaksu ennen radioiden vapauttamista 2017, laitteiden kallis hinta verrattuna CB/PMR446-laitteisiin ja kalliiseen hintaan taas se, että kyseessä on vain Suomessa käytössä oleva radiostandardi eikä vastaavien taajuuksien lähistölläkään ole vapaita radiojärjestelmiä missään merkittävissä markkina-alueissa. Laitteet ovat myös 1/4-aallonpituuden tehoantennilla varustettuina kömpelömpiä käyttää kuin PMR446-radiot.

Hyvänä puolena RHA68-radioilla on niiden taajuusalueen maastokelpoisuus, mikä tekee niistä hyvin soveltuvia mm. metsästäjäpuhelimiksi, sekä vapepan maastoetsintäoperaatioihin. RHA68:n 70 MHz eli 4 m taajuusalue kantaa verrattain pitkäaaltoisena paremmin mäkisessä ja metsäisessä maastossa, kuin korkeampitaajuisen, ns. 2 m VHF-alueen radiopuhelimet, tai vielä huonommin maastokelpoiset UHF-radiopuhelimet, kuten PMR446. Ajoittaisia häiriöitä on RHA:lla hyvin harvoin, verrattuna LA-radiopuhelimiin.

Yhteensopivuus pataljoonaradioiden kanssa

muokkaa

Taajuusalueella toimivista muista radiotyypeistä mainittakoon pataljoonaradiot, kuten kiinteätaajuuksiset LV 217 ja LV 217M tai myös hyppelevätaajuuksinen LV 241, sekä myös hyppelevätaajuuksinen komppaniaradio LV141. Sotilaskäyttöä on ollut 1960-luvulta alkaen VHF-alueella välillä 30 MHz - 80 MHz, ja myöhempinä vuosikymmeninä aina FM-radion taajuusalueelle asti.

Nykyaikaiset RHA68-radiot toimivat keskenään yhteen LV 217, LV 217M, LV 241 ja LV141 kanssa, koska näissä radioissa on yhteisiä kanavia, yhteensopivana lähetelajina kapeakaistainen taajuusmodulaatio FM (NFM) (=LV241 ja LV141:ssä CLR), sekä CTCSS-aliäänet. 

Kanava E13 sijaitsee 4 metrin radioamatöörialueella, joten taajuusalueella on myös amatööriradioita. Nämä pataljoonaradioiden ja RHA68-radioiden yhteensopivuusasetusten ohjeet pätevätkin myös 70 MHz taajuusalueen FM-amatööriradioihin.

Huomioita ja ohjeita: 

muokkaa
 • RHA68-radioiden kohinasalvan aliääniasetus 151,4 Hz eli CTCSS nro 24 toimii yleensä molempiin suuntiin yhteen pataljoona- ja komppaniaradioiden 150 Hz natoaliäänisalvan kanssa. 
 • RHA68-radioissa asetetaan aliääni päälle tavallisesti vain lähettimeen (valikoissa esim. Tx CTCSS, Tx CTC, T-CTC).
 • RHA68-radion vastaanottimeen aliäänen voi asettaa halutessaan rajoittaa muun RHA68-radioliikenteen kuulumista (valikoissa Rx CTCSS, Rx CTC, R-CTC).
 • LV217M ja LV241 toimivat RHA68 kanssa yhteen suoraan perusasetuksillaan. LV241:ssä ja LV141:ssä yhteensopiva lähetelaji NFM on näiden toimintamoodivalikon asetus CLR.
 • Komppaniaradio LV 141:n kohinasalvan asetukseksi asetetaan 'old mode', minkä jälkeen se kuulee RHA68-radioita (PROG-valikon SQ OLD, jonka asetus vaatii salasanan SEC PASSW. Ks. LV141:n käyttöohje).
 • Pataljoonaradiot toimivat yhteen myös 70 MHz ja 50 MHz taajuusalueiden NFM-amatööriradioiden kanssa, mutta 50 MHz alueen amatööriradiot eivät eri taajuusalueista johtuen toimi keskenään RHA68-radioiden kanssa.

Poikkeus: Pataljoonaradiot eivät kuitenkaan kuule natoaliäänisalpansa (LV217M valintakytkimen asento TONE) läpi niitä kaikkein vanhimpia RHA68-radioita, joissa ei ole ollenkaan aliääniä. Pataljoonaradiot saadaan kuulevat näitä aukaisemalla kohinasalpa manuaalisesti (LV241 OPER-valikon asento SQL OFF), tai asettamassa valintakytkin asentoon kantoaaltokohinasalpa (LV217M valintakytkimen asento SQUELCH).

Taajuus aallonpituus käyttöalue modulaatio käyttö huomautus
67,100
67,125 Karjalan radio
Sortavala
67,13 MHz

  2013 [1]
67,150
67,175
67,200
67,225
67,250
67,275
67,300
67,325
67,350
67,375
67,400
67,425
67,450
67,475
67,500
67,500 4,441 m kanava 8 (E) FM harrastus ja työ
67,525
67,550
67,575
67,600
67,625
67,650
67,675
67,700
67,725
67,750
67,775
67,800
67,825
67,850 Karjalan radio
Mujejärvi
67,85 MHz
4000 W
  2013 [2]
Radio Majak
Nadvoitsy
67,85 MHz
W
  2013 [3]
67,875
67,900
67,925
67,950
67,975
68,000
68,025
68,050 4,405 m kanava 5 (E) FM harrastus ja työ
68,075
68,100 4,402 m kanava 1 (A) tiepalvelu
68,125
68,150
68,175 4,397 m kanava 7 (E) 4,40 FM harrastus ja työ
68,200
68,225 4,394 m kanava 17 (A) FM vapaaehtoinen pelastuspalvelu
68,250
68,275
68,300 4,389 m kanava 2 (A) FM autourheilu
68,325
68,350
68,375 4,385 m kanava 18 (E) FM harrastus ja työ
68,400
68,425 4,381 m kanava 3 (A) FM vapaaehtoinen pelastuspalvelu
68,450
68,475
68,500
68,525 4,375 m kanava 4 (A) FM autourheilu
68,550
68,575 4,372 m kanava 6 (E) FM harrastus ja työ
68,600
68,625
68,650
68,675
68,700
68,725
68,750
68,775
68,800
68,825
68,850
68,875
68,900
68,925
68,950
68,975
69,000
69,025
69,050
69,075
69,100
69,125
69,150
69,175 Radio Majak
Sortavala
69,17 MHz
W
  2013 [4]
69,200
69,225
69,250
69,275
69,300
69,325
69,350
69,375
69,400
69,425
69,450
69,475
69,500
69,525
69,550
69,575
69,600
69,625
69,650
69,675
69,700
69,725
69,750
69,775
69,800
69,825
69,850
69,875
69,900
69,925
69,950
69,975
70,000-
70,050
amatööriradio 4 m:n alue 70,01 MHz

 
70,050-
70,200-
70,250
4,271 m kanava 13 (E) FM amatööriradio 4 m:n alue
harrastus ja työ
amatööriradio 4 m:n alue
70,07 MHz
70,19 MHz

 
70,250-
70,300
amatööriradio 4 m:n alue Karjalan radio
Kostamus
70,28 MHz
250 W
  2013 [5]
70,325
70,350 70,34 MHz

 
70,375
70,400
70,425
70,450
70,475
70,500
70,525 Karjalan radio
Petrozavodsk
70,52 MHz
4000 W
  2013 [6]
20150118 tark. [7]
70,550 Radio Majak
Mujejärvi
70,55 MHz
4000 W
  2013 [8]
70,575
70,600
70,625
70,650
70,675
70,700
70,725
70,750
70,775
70,800
70,825
70,850
70,875
70,900 Radio Majak
Karhumäki
70,91 MHz

  2013 [9]
70,925
70,950
70,975
71,000
71,025 4,221 m kanava 14 (E) FM harrastus ja työ
71,050 4,219 m kanava 15 (E) FM harrastus ja työ
71,075
71,100 4,216 m kanava 16 (E) FM harrastus ja työ
71,125
71,150
71,175 4,212 m kanava 19 (E) FM harrastus ja työ
71,200
71,225
71,250
71,275
71,300
71,325
71,350 4,202 m kanava 22 (E) FM harrastus ja työ
71,375 4,200 m kanava 9 (E) FM harrastus ja työ
71,400
71,425 4,197 m kanava 10 (E) FM
71,450
71,475 4,194 m kanava 11 (E) FM harrastus ja työ
71,500
71,525
71,550 4,190 m kanava 23 (E) FM harrastus ja työ
71,575 m kanava 24 (E) FM harrastus ja työ
71,600 4,187 m kanava 25 (E) FM harrastus ja työ
71,625 4,186 m kanava 12 (E) FM harrastus ja työ
71,650
71,675
71,700
71,725
71,750 (E) 4,178 m kanava 20 FM harrastus ja työ
71,775
71,800
71,825
71,850
71,875
71,900 4,170 m kanava 21 (E) FM harrastus ja työ
71,925
71,950
71,975
72,000
72,025 Karjalan radio
Kostamus
72,02 MHz
4000 W
  2013 [10]
72,050
72,075
72,100
72,125
72,150
72,175
72,200
72,200
72,225
72,250
72,275
72,300 72,30 MHz

 
72,325 4,145 m kanava 26 (E) FM harrastus ja työ
72,325
72,350
72,375
72,400
72,425
72,450
72,475 Karjalan radio
Karhumäki
72,47 MHz
4000 W
  2013 [11]
72,500
72,525
72,550
72,575
72,600
72,625
72,650
72,675
72,700
72,725
72,750
72,775
72,800
72,825
72,850
72,875
72,900
72,925
72,950
72,975
73,000
73,025
73,050
73,075
73,100
73,125
73,150
73,175
73,200
73,225
73,250
73,275
73,300
73,325
73,350
73,375
73,400
73,425
73,450
73,475
73,500
73,525
73,550
73,575
73,600
73,625
73,650
73,675
73,700
73,725
73,750
73,775
73,800
73,825
73,850
73,875
73,900
73,925
73,9505
73,975
74,000


Radiotyypin laajasta käytöstä metsästyksessä johtuu sen yleinen nimitys metsästysradio. Muissa maissa, kuten esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa on metsästysradioilla Suomesta poikkeavia taajuuksia, jotka saa moninormipuhelimessa käyttöön https://fi.wikibooks.org/w/index.php?title=Radiotaajuuskirja/RHA68&action=edit&section=0#asetuksia vaihtamalla. Kuitenkaan metsästysradiossa Suomessa ei saa käyttää kuin Suomen kansallisia kanaviksi vakioituja RHA68-taajuuksia.

 1. http://m-dx.narod.ru/sort.htm
 2. http://www.karjalanradio.narod.ru/broadcasts.html
 3. http://m-dx.narod.ru/segeja.htm
 4. http://m-dx.narod.ru/sort.htm
 5. http://www.karjalanradio.narod.ru/broadcasts.html
 6. http://www.karjalanradio.narod.ru/broadcasts.html
 7. http://petrozavodsk.rfn.ru/region.html?rid=451
 8. http://m-dx.narod.ru/muz.htm
 9. http://m-dx.narod.ru/med.htm
 10. http://m-dx.narod.ru/kostom.htm
 11. http://m-dx.narod.ru/med.htm