Radiotaajuuskirja/vapaaehtoinen pelastuspalvelu

metsästysradio
RHA68 vapaaehtoinen pelastuspalvelu
03 17
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on poliisin toimintaa tukevaa Suomen Punaisen Ristin järjestämää vapaaehtoista kansalaistoimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa kadonneiden henkilöiden etsinnässä. Vapaaehtoista pelastuspalvelua varten on kaksi 25 W:n RHA68-kanavaa. RHA68-radion kanavalla 3 ja taajuudella 68,425 MHz toimivaa kanavaa on kutsuttu PEPA-1:ksi ja