Shakki/rnbqkbnr;pppp1ppp;4p3;8;3PP3;8;PPP2PPP;RNBQKBNR b KQkq

Ranskalainen puolustus

muokkaa

Transponoitumispiste saavutetaan Ranskalaisesta puolustuksesta siirroilla

2.d4

Se saavutetaan myös Franco-intialaisesta puolustuksesta siirroilla

2.e4

Jatkopelit

2...d5 Avauksen pääjatkot (C01)
2...d5 epätavalliset jatkot ilman 3.e5, 3.Rd2, 3.Rc3 (C01)
2...d5 3.e5 Etenemismuunnelma (C02)
2...d5 3.Rd2 Tarraschin hyökkäys paitsi 3...Rc6, 3...Rf6, 3...c5 (C03)
2...d5 3.Rd2 Rc6 Guimardin muunnelma (C04)
2...d5 3.Rd2 Rf6 (C05)
2...d5 3.Rd2 Rf6 4.e5 Rfd7 5.Ld3 (C06)
2...d5 3.Rd2 c5 (C07)
2...d5 3.Rd2 c5 4.exd5 exd5 (C08)
2...d5 3.Rd2 c5 4.exd5 exd5 5.Rgf3 Rc6 (C09)
2...d5 3.Rc3 myös Rubinsteinin muunnelma, 3...dxe4 (C10)
2...d5 3.Rc3 dxe4 Rubinsteinin muunnelma (C10)
2...d5 3.Rc3 Rf6 klassinen muunnelma (C11)
2...d5 3.Rc3 Rf6 4.e5 Steinitzin muunnelma (C11)
2...d5 3.Rc3 Rf6 4.Lg5 (C12)
2...d5 3.Rc3 Rf6 4.Lg5 Lb4 MacCutcheonin muunnelma (C12)
2...d5 3.Rc3 Rf6 4.Lg5 dxe4 Burnin muunnelma (C13)
2...d5 3.Rc3 Rf6 4.Lg5 Le7 (C14)
2...d5 3.Rc3 Lb4 Winawerin muunnelma (C15)
2...d5 3.Rc3 Lb4 4.e5 (C16)
2...d5 3.Rc3 Lb4 4.e5 c5 (C17)
2...d5 3.Rc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 (C18)
2...d5 3.Rc3 Lb4 4 e5 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Re7 7.Rf3 ja 7.a4 (C19)
2...d5 3.exd5 exd5 Vaihtomuunnelma
2...d5 3.c4 Diemer-Duhm-gambiitti
2...c5
2...f5 Kingstonin puolustus

2...d5
Mustan siirron ...d5 jälkeen valkea etenee yleensä jossain vaiheessa peliä muodostaa siirrolla e5 pysyvän keskustan, joka lukitsee mustan kuningatarlähetin sotilasketjun taakse ja antaa valkealle tilaedun. Valkean tärkeimmät siirtomahdollisuudet ovat 3.exd5, 3.e5, 3.Rd2 ja 3.Rc3. Muita siirtoja pidetään selvästi heikompina, mutta niitäkin käytetään joskus.
Musta puolestaan pyrkii usein jossain vaiheessa murtamaan pysyvän keskustan siirrolla ...c5 ja lisäämään sen jälkeen vielä painostusta valkean sotilasketjuun siirroilla ...Rc6, ...Db6 ja ...f6.
Jos valkea vahvistaa e5-sotilastaan pelaamalla f4, mustalla on kaksi pääideaa jatkoa varten. Se voi iskeä suoraan f4-sotilaan kimppuun pelaamalla ...g5. Sotilas uhkaa samalla edetä g4:ään ja ajaa pois valkean ratsun f3:sta.
Toinen vaihtoehto on pelata suoraan siirron ...f6 jälkeen lyönti ...fxe5, ja jos valkea lyö takaisin f-sotilaallaan, musta saa avoimen f-linjan tornilleen. Sen jälkeen valkealla on usein ratsu f3:ssa suojelemassa keskustan d4- ja e5-sotilaitaan. Musta voi uhrata laadun lyömällä ratsun tornillaan hajottaakseen valkean keskustan. Jos valkea lyökin takaisin siirrolla dxe5, diagonaali a7-g1 aukenee, jolloin valkean on epäedullisempaa linnoittaa kuningassivustalle. Joskus, jos valkea ei ole kehittänyt nappuloitaan kunnolla, ja on säilyttänyt kuninkaansa keskustassa linnoittamatta, musta voi uhrata upseerin e5-sotilaaseen tuhoten valkean keskustan täydellisesti ja aloittaa hyökkäyksen.
Valkea yrittää normaalisti hyödyntää tilaetunsa kuningassivustalla, jossa hän voi joskus saada aikaan mattihyökkäyksen. Se tapahtuu usein lähetin uhrauksella h7-sotilaaseen tai h-linjan avaamisella. Aloitussiirrot 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rc3 Rf6 4.Lg5 Le7 5.e5 Rfd7 6.Lxe7 Dxe7 7.f4 0-0 8.Rf3 c5 9.Ld3 johtavat asemaan, jossa valkean lähetti uhkaa mustan heikkoa h7-ruutua, jota yleensä suojelisi ratsu f6:ssa. Se on kuitenkin ajettu pois etenemällä sotilaalla e5:een. Jos musta tässä tilanteessa lyö sotilaallaan valkean sotilaan d4:ssä, valkea voi lyödä sen ratsullaan takaisin.
Toinen, paljon aggressiivisempi, tapa on uhrata lähetti h7:ään, ja sen jälkeen edetä ratsulla g5:een. Tässä tilanteessa mustan on pakko uhrata kuningattarensa ratsuun välttääkseen matin. Jatko menisi siis seuraavasti: 9...cxd4 10.Lxh7+ Kxh7 11.Rg5+ Dxg5 12.fxg5 dxc3. Nyt valkea on saanut kuningattaren ja sotilaan kolmesta kevyestä upseerista. Materiaali on suunnilleen tasan, mutta mustan kuningas on joutunut keskemmälle lautaa, ja valkealla on hyvät hyökkäysmahdollisuudet.
Valkea voi myös yrittää saavuttaa etua etenemällä kuningassivustansa sotilaillaan. Valkea etenee yleensä siirrolla f2-f4, jota seuraavat g2-g4 ja f4-f5. Sen jälkeen valkealla on vahva sotilas f5:ssa. Se uhkaa lyödä e6:een tai vaihtoehtoisesti edetä. Jos sotilas lyödään, valkea saa puoliavoimen g-linjan, jolle hän voi sijoittaa torninsa hyökätäkseen mustan kuninkaan kimppuun. Myös eteneminen h-sotilaalla h5:een tai h6:een asti voi olla tehokasta. Moderni vaihtoehto valkealle on tilan hakeminen kuningatarsivustalta siirroin a2-a3 ja b2-b4. Jos valkea pelaa tämän muunnelman oikein, se voi rajoittaa mustan upseerien liikkumista entisestään ahtaassa asemassa.
Yksi mustan keskeisimmistä ongelmista ranskalaisessa puolustuksessa on niin sanottu "ranskalainen lähetti". Tämä mustan kuningatarlähetti jää oman sotilasketjun taakse, jossa se voi pahimmassa tapauksessa olla toimettomana koko pelin ajan.
2...d5 3.c4
on Diemer-Duhm-gambiitti, jota pidetään heikkona ja peli jatkuu yleensä 3...dxe4 4.Rc3 Rf6 5.f3, jonka jälkeen musta voi vaihtaa sotilaat tai pelata 5...Lb4 tai 5...c5.
2...d5 3.Rc3
Noin 40-50 prosenttia kaikista ranskalaisen puolustuksen peleistä jatkuu 3.Rc3:lla, jota pidetään avauksen pääjatkona. Mustalla on kolme pääasiallista vaihtoehtoa: 3....Lb4 Winawerin muunnelma, 3...Rf6 klassinen muunnelma ja 3...dxe4 Rubinsteinin muunnelma.
2...d5 3.Rd2
Tarraschin hyökkäys oli erityisen suosittu 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Nykyään muunnelma on toiseksi suosituin jatko valkealle. Tarraschin muunnelmaa pidetään hyvänä aloittelijoille, sillä sitä on melko yksinkertaista pelata.
2...d5 3.e5
Etenemismuunnelma kuten vaihtomuunnelmakin olivat suosionsa huipulla ranskalaisen puolustuksen alkuaikoina. Muunnelman suosio laski 1900-luvulla, kunnes se nousi taas 1980-luvun aikana. Viime aikoina muunnelma on ollut lähes yhtä suosittu kuin 3.Rd2.
2...d5 3.exd5 exd5
Vaihtomuunnelma oli luultavasti valkean suosituin jatko 1800-luvulla, mutta nykyään se ei ole suosiossa. Sitä pidetään turvallisena jatkona valkealle, mutta ei myöskään etua antavana. Valkea säilyttää symmetrisen sotilasketjun, mutta päästää samalla mustan kuningatarlähetin liikkumaan vapaammin.