Wikikirjasto:Humanististen tieteiden osasto

Osastot: LuonnontiedeHumanistiset tieteetSekalaisetTeknologia – (Wikijunior)


Humanistiset tieteet

Filosofia: Filosofia
Kielet: englannin kieli, norjan kieli, ruotsin kieli, saksan kieli, italian kieli, latinan kieli, portugalin kieli, ranskan kieli, romanian kieli, iirin kieli, puolan kieli, suomen kieli, äidinkieli, viron kieli, indonesian kieli, japanin kieli, rarotongan kieli, thain kieli, tuvalun kieli, venäjän kieli, esperanto, ido, novial
Taiteet: Graafinen suunnittelu, öljyvärimaalausopas, Askartelu, Musiikki, Taikuus
Historia: Maailman historia, Suomen historia, Ihmiskunnan historia
(muokkaa)
Kirjojen kehitysasteet
Aloitettu:     Kehittyvä:     Puolivalmis:     Kehittynyt:     Ensimmäinen luonnos valmis:    


Kieli on järjestelmä, jossa ihminen ilmaisee ajatuksensa kielellisillä merkeillä, abstraktioilla. Näitä merkkejä nimitetään kielellisiksi ilmauksiksi. Puhutuissa kielissä kuuluvia (auditiivisia) merkkejä tuotetaan puhe-elimillä. Kirjoitetussa kielessä kielelliset ilmaukset on tehty silmin nähtäviksi eli luettaviksi. Viitotuissa kielissä kielelliset ilmaukset ovat visuaalisia, eivät auditiivisia.

Kieli on kommunikoinnin ja abstraktin ajattelun väline. Sitä on pidetty eräänä olennaisena erona ihmisen ja muiden eläinten välillä. Useimmat eläimet tosin viestivät jollakin tavalla, mutta ihmiskieli on kehittynyt selvästi pisimmälle. Eräät kädellisten yksilöt, kuten simpanssit ja gorillat, ovat ihmisten koulutuksessa oppineet ilmaisemaan monimutkaisiakin käsitteitä viittomilla.

Kieli mahdollistaa abstraktina ajatteluna tulevaisuuden ja menneisyyden käsittelyn. Se laajentaa olemisen tulemiseksi. Kieli siis laajentaa ja tehostaa niiden vasteiden määrää, joilla yksilö voi sopeutua ympäristöönsä, erityisesti yhteisönä, yhteistyötä tekevänä yksilöiden kokonaisuutena.

Kirjat

muokkaa

Aktiiviset wikikirjat:

Suomalais-ugrilaiset kielet

muokkaa

Muut kielet

muokkaa

Historiaan liittyvät wikikirjat

muokkaa

Taiteisiin liittyvät wikikirjat

muokkaa

Teologia ja uskontotiede

muokkaa

Teologia ja uskontotiede ovat kaksi eri asiaa. Teologia on kristinuskon opin sisältöä. Uskonnollinen teologia on uskonnollista yhteisön sisäistä uskonnon harjoittamista ja opillisen järjestelmän opiskelua. Tieteenalana teologia ei ole uskonnon harjoittamista, vaan kristillisen uskon laajaa tutkimusta. Uskontotieteessä tutkimuskohteena on eri kulttuurien ja aikojen uskontojen ja uskonnonkaltaisten ilmiöiden piirissä tapahtuvat ilmiöt, tavat, perinteet ja instituutiot.

Ehdotetut kieliin liittyvät wikikirjat

muokkaa