Kitarakirja/Sointuluettelo:B13

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <b' dis'' fis'' a'' cis''' e''' gis'''>1
}
B13 (H13): b–d♯–f♯–a–c♯–e–g♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < b, dis a cis' gis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < b,\5 dis\4 a\3 cis'\2 gis'\1>1
 }
>>
b
(h)
d♯ a c♯ g♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <b, a dis' gis' cis''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <b,\6 a\4 dis'\3 gis'\2 cis''\1>1
 }
>>
b
(h)
a d♯ g♯ c♯