Kitarakirja/Sointuluettelo:C/C7♯5♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <c' e' gis' bes' des''>1
}
C7♯5♭9: c–e–g♯–b♭–d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <c bes e' gis' des''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <c\6 ais\4 e'\3 gis'\2 cis''\1>1
 }
>>
c b♭
(b)
e g♯ d♭