Kitarakirja/Sointuluettelo:D9

C9C♯9 / D♭9D9D♯9 / E♭9E9F9F♯9 / G♭9G9G♯9 / A♭9A9A♯9 / B♭9B9
 D11
D7  • D7(♭9)  D7(♯9)
Dadd9  • D6/9  Dmaj9
D9♭5  D9♯5
D7sus2  • Dm9  D9sus4
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <d' fis' a' c'' e''>1
}
D9: d–f♯–a–c–e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < d fis c' e' a'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < d\5 fis\4 c'\3 e'\2 a'\1>1
 }
>>
d f♯ c e a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <d fis c' e' a' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <d\6 fis\5 c'\4 e'\3 a'\2 >1
 }
>>
d f♯ c e a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < d' fis' c'' e''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < d'\4 fis'\3 c''\2 e''\1>1
 }
>>
d f♯ c e