Kitarakirja/Sointuluettelo:E/E7♯5♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <e' gis' bis' d'' f''>1
}
E7♯5♭9: e–g♯–b♯–d–f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <e, d gis bis f'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <e,\6 d\4 gis\3 c'\2 f'\1>1
 }
>>
e d g♯ b♯
(h♯)
f