{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' b' cis'' e''>1
}
F♯7sus4: f♯–b–c♯–e
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' ces'' des'' fes''>1
}
G♭7sus4: g♭–c♭–d♭–f♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis cis' e' b'>1 | < ges des' fes' ces''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\4 cis'\3 e'\2 b'\1>1 s2
 }
>>
f♯ c♯ e b
(h)
g♭ d♭ f♭ c♭