Kitarakirja/Sointuluettelo:F9

C9C♯9 / D♭9D9D♯9 / E♭9E9F9F♯9 / G♭9G9G♯9 / A♭9A9A♯9 / B♭9B9
 F11
F7  • F7(♭9)  F7(♯9)
Fadd9  • F6/9  Fmaj9
F9♭5  F9♯5
F7sus2  • Fm9  F9sus4
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <f' a' c'' ees'' g''>1
}
F9: f–a–c–e♭–g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <f, a, ees g c' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <f,\6 a,\5 dis\4 g\3 c'\2 >1
 }
>>
f a e♭ g c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < f a ees' g'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < f\4 a\3 dis'\2 g'\1>1
 }
>>
f a e♭ g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < f a ees' g' c''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < f\5 a\4 dis'\3 g'\2 c''\1>1
 }
>>
f a e♭ g c