Kitarakirja/Sointuluettelo:G/G7♯5♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <g' b' dis'' f'' aes''>1
}
G7♯5♭9: g–b–d♯–f–a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <g, f b dis' aes'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <g,\6 f\4 b\3 dis'\2 gis'\1>1
 }
>>
g f b
(h)
d♯ a♭