Analyysi
lähestyy
f:n raja-arvo kohdassa a
f:n oikeanpuolinen raja-arvo kohdassa a
f:n vasemmanpuolinen raja-arvo kohdassa a
x:n muutos
f:n differentiaali
f:n derivaattafunktio, derivaatta muuttujan x suhteen
, f:n osittaisderivaatta muuttujan x suhteen
, y:n derivaatta ajan suhteen
, , f:n derivaatta kohdassa a
, , f:n n:s derivaatta; usein merkitään ja niin edelleen pienille n
f:n integraalifunktio
f:n integraali a:sta b:hen
; sijoitus a:sta b:hen
Nabla-operaattori
Skalaarikenttä f:n gradientti
Vektorikenttä :n divergenssi
Vektorikenttä :n roottori
, , Laplacen operaattori skalaarikentästä f