Lukion taulukot/Kombinaatio-oppia

Kombinaatio-oppia

muokkaa

Tarkastellaan joukkoa  , jossa on   alkiota.

 :n permutaatioiden ( -alkioisten järjestettyjen jonojen) lukumäärä

 (  kertoma)

 :n  :ttain otettujen variaatioiden ( -alkioisten järjestettyjen jonojen,  -permutaatioiden) lukumäärä

 

 :n  :ttain otettujen kombinaatioiden ( -alkioisten osajoukkojen) lukumäärä

  (luetaan   yli  :n)