Lukion taulukot/Todennäköisyyslaskenta

Todennäköisyyslaskenta
tapahtuman A komplementtitapahtuma
A:n todennäköisyys
A:n todennäköisyys ehdolla B
muuttujan x arvojen aritmeettinen keskiarvo
mediaani
moodi eli tyyppiarvo
satunnaismuuttujan odotusarvo; myös
satunnaismuuttujan keskihajonta; myös
Keskihajonnan neliö varianssi .
normaalijakauma parametrein ja ;
N(0,1) normitettu normaalijakauma
normitetun normaalijakauman tiheysfunktio
normitetun normaalijakauman kertymäfunktio