Orgaaninen kemia/Hiilivedyt


Hiilivetyjen luokittelun terminologiaa

muokkaa

Tyydytetyt hiilivedyt ovat hiilivetyjä, joissa on hiilien välillä pelkkiä yksöissidoksia.

Tyydyttämättömät hiilivedyt ovat hiilivetyjä, joissa hiilten välillä on yksi tai useampia kaksois- tai kolmoissidoksia.

Konjugoidut hiilivedyt ovat hiilivetyjä, joissa yksöis- ja kaksoissidokset vuorottelevat keskenään.

Lineaariset hiilivedyt

muokkaa

Alkaanit

muokkaa

Alkaani on hiilivety, jossa hiiliatomien välillä on vain yksinkertaisia kovalenttisia sidoksia. Koska alkaaneissa ei ole kaksois- eikä kolmoissidoksia, ne ovat tyydyttyneitä hiilivetyjä.

Jos alkaanissa ei ole rengasta, sen yleinen kaava on CnH2n+2. Yksinkertaisin alkaani on metaani (CH4).

Alkaanien ominaisuuksia

muokkaa

Alkaanit eivät reagoi kovin helposti, koska niiden hiili-hiili- ja vety-hiilisidokset ovat vakaita. Ne eivät liukene veteen varauksettomuutensa johdosta. Lisäksi ne ovat vettä kevyempiä.

Haaroittumattomien alkaanien kiehumispisteet suurenevat hiiliketjun pituuden kasvaessa. Huoneenlämpötilassa ja normaalipaineessa suoraketjuiset alkaanit metaanista butaaniin ovat kaasuja, pentaanista C17H36:een nesteitä ja siitä eteenpäin kiinteitä aineita.

Alkeenit

muokkaa

Katso: Alkeenit

Alkyynit

muokkaa

Katso: Alkyynit

Sykliset hiilivedyt

muokkaa

Sykliset alkaanit

muokkaa

Homosykliset hiilivedyt

muokkaa

Annuleenit

muokkaa

Annuleenit ovat täysin konjugoituja homosyklisiä hiilivetyrenkaita.

Heterosykliset hiilivedyt

muokkaa

Heterosyklisten hiilivetyjen renkaassa on mukana heteroatomeja, eli muita alkuaineita kuin hiiltä. Tyypillinen rengasrakenteen heteroatomi on typpi.