Fysiikan lukion oppimäärä

Fysiikka on tiede, joka tutkii aineen ja säteilyn käyttäytymistä ja vuorovaikutuksia. Fysiikan ja muutamien muiden tieteiden, kuten tähtitieteen ja kemian välinen raja on usein häilyvä ja epämääräinen. Fysiikka voidaan jakaa karkeasti soveltavaan ja teoreettiseen fysiikkaan, mutta myös näiden raja on usein huonosti määriteltävissä.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia-tietosanakirjassa on artikkeli aiheesta:

Fysiikka tutkii kaikkia luonnon ilmiöitä ja kappaleita sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia. Fysiikka tulee kreikan kielen sanoista episteme physike, joka tarkoittaa suomeksi oppi luonnosta.

Fysiikan lukion oppimäärä pohjautuu lukion fysiikan opetussuunnitelman osa-alueisiin. Tarkoituksena on luoda nopea hakuteos tukemaan opiskelua lukiossa. Linkki 2003 opetussuunnitelmaan: www.oph.fi

Syksyllä 2016 ja sen jälkeen lukion aloittaneet opiskelevat uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisesti. Siinä valtakunnallisia kursseja on yksi vähemmän ja kurssien järjestys on hieman toisenlainen.

Kappaleet muokkaa

  1. Fysiikka luonnontieteenä
  2. Lämpö     
  3. Aallot     
  4. Liikkeen lait     
  5. Pyöriminen ja gravitaatio     
  6. Sähkö     
  7. Sähkömagnetismi
  8. Aine ja säteily     

Liitteet muokkaa

  1. SI-järjestelmän perussuureet

Katso myös muokkaa