Kitarakirja/Sointuluettelo:E6/9♯11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <e' gis' b' cis'' fis'' ais''>1
}
E6/9♯11: e–g♯–b–c♯–f♯–a♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < e gis cis' fis' ais'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < e\5 gis\4 cis'\3 fis'\2 ais'\1>1
 }
>>
e g♯ c♯ f♯ a♯