Kitarakirja/Sointuluettelo:F/F7♯5♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <f' a' cis'' ees'' ges''>1
}
F7♯5♭9: f–a–c♯–e♭–g♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <f, ees a cis' ges'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <f,\6 dis\4 a\3 cis'\2 fis'\1>1
 }
>>
f e♭ a c♯ g♭