Pythonissa on neljä lukutyyppiä
kokonaisluku int
pitkä kokonaisluku long Jos kokonaisluku kasvaa tarpeeksi, muutetaan se automaattisesti long-muotoon. Toiseen suuntaan muutos ei ole automaattinen.
liukuluku float
kompleksiluku complex kompleksiluvut esitetään muodossa z = x + jy, missä j on imaginääriyksikkö

Luvun tyyppiä ei tarvitse määritellä, koska Python tekee sen automaattisesti.

Esimerkki lukutyypin muuttumisesta
 >>> x = 5
 >>> type(x)
 <type 'int'>
 >>> x = 187687654564658970978909869576453
 >>> type(x)
 <type 'long'>
 >>> x = 1.34763
 >>> type(x)
 <type 'float'>
 >>> x = 5 + 2j
 >>> type(x)
 <type 'complex'>

Aiheesta muualla

muokkaa