Pythonin syntaksi on tiivistä, yksinkertaista ja helposti luettavaa. Koodilohkoja ei määritellä ympäröimällä aaltosulkeilla vaan sisennyksen perusteella. Kaksoispiste tulee aina lohkon alkaessa (class, def, if jne.) jälkeen. Puolipisteitä ei käytetä.

Kommentointi muokkaa

Kommentit lähdekoodissa on tarkoitettu ihmisten luettavaksi. Kommenttien tarkoitus on helpottaa koodin lukemista. Kommentti alkaa #-merkillä. Python-tulkki ei lue kommentteja lukuun ottamatta kahta ensimmäistä riviä. Ensimmäisellä rivillä on Python-tulkin sijainti ja toisella rivillä on käytössä oleva merkistökoodaus.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# Tässä on kommentti
print "Hei!" # Kommentti voi olla myös rivin lopussa

if-lause muokkaa

Syntaksi
 if - elif - else # elif on lyhennys sanoista ''else if''.
Esimerkki
 if x > 0:
   print 'Positiivinen'
 elif x < 0:
   print 'Negatiivinen'
 elif x == 0:
   print 'Nolla'
 else:
   print '?'

for-silmukka muokkaa

Esimerkki
Tulostaa numerot nollasta yhdeksään.
 for i in range(10):
   print i

while-silmukka muokkaa

Esimerkki
Tulostaa numerot nollasta yhdeksään.
 i = 0
 while i < 10:
  print "Iteration number", i
  i += 1 # sama kuin i = i + 1

Funktiot muokkaa

Katso
Python/Funktiot.

Luokat muokkaa

Katso
Python/Luokat.

Varatut sanat muokkaa

Seuraavat ovat Pythonin avainsanoja eli sanoja, joita ei voi käyttää muuttujien niminä. Niitä on 29 kappaletta.

| and  | assert | break | class | continue |
| def  | del   | elif | else | except  |
| exec  | finally | for  | from | global  |
| if   | import | in  | is  | lambda  |
| not  | or   | pass | print | raise  |
| return | try   | while | yield |     |

Aiheesta muualla muokkaa