Python 2/Syntaksi

Pythonin syntaksi on tiivistä, yksinkertaista ja helposti luettavaa. Koodilohkoja ei määritellä ympäröimällä aaltosulkeilla vaan sisennyksen perusteella. Kaksoispiste tulee aina lohkon alkaessa (class, def, if jne.) jälkeen. Puolipisteitä ei käytetä.

KommentointiMuokkaa

Kommentit lähdekoodissa on tarkoitettu ihmisten luettavaksi. Kommenttien tarkoitus on helpottaa koodin lukemista. Kommentti alkaa #-merkillä. Python-tulkki ei lue kommentteja lukuun ottamatta kahta ensimmäistä riviä. Ensimmäisellä rivillä on Python-tulkin sijainti ja toisella rivillä on käytössä oleva merkistökoodaus.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# Tässä on kommentti
print "Hei!" # Kommentti voi olla myös rivin lopussa

if-lauseMuokkaa

Syntaksi
 if - elif - else # elif on lyhennys sanoista ''else if''.
Esimerkki
 if x > 0:
   print 'Positiivinen'
 elif x < 0:
   print 'Negatiivinen'
 elif x == 0:
   print 'Nolla'
 else:
   print '?'

for-silmukkaMuokkaa

Esimerkki
Tulostaa numerot nollasta yhdeksään.
 for i in range(10):
   print i

while-silmukkaMuokkaa

Esimerkki
Tulostaa numerot nollasta yhdeksään.
 i = 0
 while i < 10:
  print "Iteration number", i
  i += 1 # sama kuin i = i + 1

FunktiotMuokkaa

Katso
Python/Funktiot.

LuokatMuokkaa

Katso
Python/Luokat.

Varatut sanatMuokkaa

Seuraavat ovat Pythonin avainsanoja eli sanoja, joita ei voi käyttää muuttujien niminä. Niitä on 29 kappaletta.

| and  | assert | break | class | continue |
| def  | del   | elif | else | except  |
| exec  | finally | for  | from | global  |
| if   | import | in  | is  | lambda  |
| not  | or   | pass | print | raise  |
| return | try   | while | yield |     |

Aiheesta muuallaMuokkaa