Yksinkertaiset valintarakenteet

muokkaa

if-valintarakenne

muokkaa

Esimerkki if-valintarakenteesta

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

tunnus = "Peikko"

# jos tunnus on peikko tulostetaan if-osio
if tunnus == "Peikko":
  print("Tunnus on oikein")
Tuloste
Tunnus on oikein

if-else-valintarakenne

muokkaa

Esimerkki if-else-valintarakenteesta

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

tunnus = "Matti"

# jos tunnus on peikko tulostetaan if-osio
if tunnus == "Peikko":
  print("Tunnus on oikein")

# jos tunnus ei ole peikko tulostetaan else-osio
else:
  print("Tunnus on väärin")
Tuloste
Tunnus on väärin

if-elif-else-valintarakenne

muokkaa

Esimerkki if-elif-else-valintarakenteesta

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

tunnus = "Matti"

# jos tunnus on peikko tulostetaan if-osio
if tunnus == "Peikko":
  print("Tunnus on Peikko")

# jos tunnus on Matti tulostetaan elif-osio
elif tunnus == "Matti":
  print("Tunnus on Matti")

# jos tunnus ei ole Peikko tai Matti tulostetaan else-osio
else:
  print("Tunnus on väärin")
Tuloste
Tunnus on Matti

Usean ehdon valintarakenteet

muokkaa

if-valintarakenne

muokkaa

Esimerkki usean ehdon if-valintarakenteesta

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

tunnus = "Matti"
salasana = "Sala"

# jos tunnus on Peikko ja salasana on Sala tulostetaan if-osio
if tunnus == "Peikko" and salasana == "Sala":
  print("Tunnus ja salasana on oikein")
Tuloste
Tunnus ja salasana on oikein

if-else-valintarakenne

muokkaa

Esimerkki usean ehdon if-else-valintarakenteesta

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

tunnus = "Matti"

# jos tunnus on Peikko tai tulostetaan if-osio
if tunnus == "Peikko" or tunnus == "Matti":
  print("Oikea tunnus")

# jos kumpikaan ei ollut oikein tulostetaan else-osio
else:
  print("Väärä tunnus")
Tuloste
Oikea tunnus

if-elif-else-valintarakenne

muokkaa

Esimerkki usean ehdon if-elif-else-valintarakenteesta

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

tunnus = "Matti"
salasana = "Sala"

# jos tunnus on Peikko ja salasana on oikein tulostetaan if-osio
if tunnus == "Peikko" and salasana == "Sala":
  print("Tunnus ja salasana oikein")

# jos tunnus on Peikko tai salasana on oikein tulostetaan elif-osio
elif tunnus == "Peikko" or salasana == "Sala":
  print("Tunnus tai salasana oikein")

# jos edelliset ehdot eivät ole oikein tulostetaan else-osio
else:
  print("Tunnus ja salasana väärin")
Tuloste
Tunnus ja salasana oikein

Sisäkkäiset valintarakenteet

muokkaa

Esimerkki sisäkkäisestä valintarakenteesta

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

tunnus = "Matti"
salasana = "Hauki"

# jos tunnus on Peikko suoritetaan if-osio
if tunnus == "Peikko":

  # jos salasana on oikein suoritetaan if-osio
  if salasana == "Sala"
    print("Tunnus ja salasana oikein")

  # jos salasana on väärin suoritetaan else-osio
  else:
    print("Tunnus oikein ja salasana väärin")

# jos tunnus on väärin suoritetaan else-osio
else:

  # jos salasana on oikein suoritetaan if-osio
  if salasana == "Sala"
    print("Tunnus väärin ja salasana oikein")

  # jos salasana on väärin suoritetaan else-osio
  else:
    print("Tunnus ja salasana väärin")
Tuloste
Tunnus oikein ja salasana väärin