Dictionary eli "sanakirja" on tietotyyppi, joka koostuu avain–arvo-pareista. Dictionary on assosiaatiotaulukko. Dictionary ympäröidään aaltosulkeilla {}. Avain ja arvo erotetaan kaksoispisteellä :. Avain–arvo-parit erotetaan toisistaan pilkuilla ,. Dictionaryn avaimen täytyy olla muuttumaton tyyppiä (eli ei lista tai toinen dictionary). Dictionary on merkkikokoriippuvainen (sanojen "sana" ja "Sana" välillä on ero). Dictionary ei voi sisältää kahta samaa avainta. Jos dictionaryn sisältö määritellään ohjelmassa, se kannattaa jakaa riveille ettei se ole yksi pitkä pötkö.

Operaatiot

muokkaa
len(a)
a[k]
a[k] = v
del a[k]
a.clear()
a.copy()
k in a
k not in a
a.has_key(k)
a.items()
a.keys()
a.update([b])
a.fromkeys(seq[, value])
a.values()
a.get(k[, x])
a.setdefault(k[, x])
a.pop(k[, x])
a.popitem()
a.iteritems()
a.iterkeys()
a.itervalues()

Yleistä

muokkaa
Määritellään tyhjä dictionary
 >>> d = {}
Tulostetaan se
>>> d
 {}
>>>
Määritellään avain–arvo-pareja sisätävä dictionary
 >>> d = {'Seppo': 'Virtanen', 'Maija': 'Saarinen', 'Martti': 'Lampi'}
Tulostetaan se
 >>> d
 {'Maija': 'Saarinen', 'Seppo': 'Virtanen', 'Martti': 'Lampi'}
>>>

Huomataan, että dictionary järjestää itsensä. Järjestys määräytyy avainten mukaan. Jos järjestys halutaan säilyttää, täytyy käyttää monikkoa tai listaa dictionaryn sijasta.

Tulostetaan vain yksi arvo avaimen avulla
 >>> d['Maija']
 'Saarinen'

Hakeminen

muokkaa
Haetaan avaimet
 >>> d.keys()
 ['Maija', 'Seppo', 'Martti']
Haetaan arvot
 >>> d.values()
 ['Saarinen', 'Virtanen', 'Lampi']
Dictionarysta voidaan hakea arvo avaimen avulla d[avain]
 >>> d['Seppo']
 'Virtanen'
Avain–arvo-parit voidaan hakea items()-metodilla
 >>> d.items()
 [('Maija', 'Saarinen'), ('Seppo', 'Virtanen'), ('Martti', 'Lampi')]

Lisääminen

muokkaa
d[avain] = arvo
 >>> d['Pekka'] = 'Ilmarinen'
 >>> d
 {'Pekka': 'Ilmarinen', 'Maija': 'Saarinen', 'Seppo': 'Virtanen', 'Martti': 'Lampi'}

Poistaminen

muokkaa
Poistaminen tapahtuu avaimen avulla del d[avain]
 >> del d['Maija']
 >> d
 {'Seppo': 'Virtanen', 'Martti': 'Lampi'}
Clear poistaa kaiken dictionarystä (tyhjentää)
 >>> d.clear()

Kopiominen

muokkaa
Dictionaryn voi kopioida copy()-metodilla
 >> a = d.copy()
 >> a
 >> {'Maija': 'Saarinen', 'Seppo': 'Virtanen', 'Martti': 'Lampi'}

Tarkistaminen

muokkaa
Tarkistaminen onnistuu has_key-metodilla
 >>> d.has_key('Martti')
 True
 >>> d['Martti']
 'Lampi'
Toinen mahdollisuus on "avain in d"
 >>> 'Martti' in d
 True
 >>> d['Martti']
 'Lampi'

Yhdistäminen

muokkaa
Kahden dictionaryn yhdistäminen
 >>> d = {'apples': 1, 'oranges': 3, 'pears': 2}
 >>> d2 = {'pears': 4, 'grapes': 5, 'lemons': 6}
 >>> d.update(d2)
 >>> d
 {'grapes': 5, 'pears': 4, 'lemons': 6, 'apples': 1, 'oranges': 3}

Iteroiminen

muokkaa
Avainten iteroiminen
 nimet = {'Seppo': 'Virtanen', 'Maija': 'Saarinen', 'Martti': 'Lampi'}
 for etunimi in nimet:
     print etunimi
Arvojen iteroiminen
 nimet = {'Seppo': 'Virtanen', 'Maija': 'Saarinen', 'Martti': 'Lampi'}
 for sukunimi in nimet.itervalues():
     print sukunimi
Avain–arvo-parien iteroiminen onnistuu iteritems()-metodilla
 nimet = {'Seppo': 'Virtanen', 'Maija': 'Saarinen', 'Martti': 'Lampi'}
 for etunimi, sukunimi in nimet.iteritems():
     print etunimi, sukunimi
Tulostaa
 Maija Saarinen
 Seppo Virtanen
 Martti Lampi

Dict-konstruktori

muokkaa
Dict-konstruktorilla voidaan määritellä dictionary listan sisällä olevista avain-arvo-muotoisesta monikosta
 >>> d = dict([('Seppo', 'Virtanen'), ('Maija', 'Saarinen'), ('Martti', 'Lampi')])
 >>> d
 {'Maija': 'Saarinen', 'Seppo': 'Virtanen', 'Martti': 'Lampi'}
Toinen mahdollisuus antaa muuttujia avainsana-argumentteina
 >>> seppo = "Seppo"
 >>> virtanen = "Virtanen"
 >>> maija = "Maija"
 >>> saarinen = "Saarinen"
 >>> martti = "Martti"
 >>> lampi = "Lampi"
 >>> d = dict(seppo=virtanen, maija=saarinen, martti=lampi)
 >>> d
 {'Maija': 'Saarinen', 'Seppo': 'Virtanen', 'Martti': 'Lampi'}

Poikkeukset

muokkaa
  • KeyError: avainta ei ole dictionaryssä

Tehtäviä

muokkaa
  • Tee ohjelma, joka määrittelee tyhjän dictionaryn, lisää siihen avain–arvo-parin, tarkistaa löytyykö dictionarysta avainta ja tulostaa avaimen arvon (jos se löytyy).
 d = {}
 d['avain'] = ['arvo']
 if d.has_key('avain'):
     print d['avain']

Aiheesta muualla

muokkaa