Python 2/Virheidenhallinta

Virheitä tapahtuu usein ohjelmissa. Ongelmana saattaa esimerkiksi olla se, että käytäjä antaa vääränlaisen syötteen. Virheitä voi hallita try-except- ja try-finally-virheenhallintarakenteilla.

Esimerkki ohjelmasta, jossa tapahtuu virhe.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

numero = "Peikko"

print numero+1
Tuloste
Traceback (most recent call last):
 File "./test.py", line 6, in <module>
  print numero+1
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects

Ohjelma kaatuu virheeseen. numero muuttuja olisi voinnut sisältää esimerkiksi käyttäjän antaman syöteen, jossa käyttäjän olisi pitänyt antaa luku, mutta käyttäjä antoikin syötteeksi tekstiä.

try-except-virheenhallintarakenne

muokkaa

try-except-virheenhallintarakenteessa pitää olla yksi try-osio ja vähintää yksi except-osio. try-except-virheenhallintarakenne ei lopeta ohjelmaa vaan ohjelman suorittaminen jatkuu virheenhallintarakenteen jälkeen. Esimerkki try-except-virheenhallintarakenteesta, jossa kerrotaan virheestä.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

numero = "Peikko"

# try-osio
try:
  print(numero+1)

# except-osio suoritetaan jos try-osiossa tapahtuu virhetilanne
except:
  print("Tapahtui virhe")
Tuloste
Tapahtui virhe

Tämä ei vielä kerro miksi virhe tapahtui. Jos except-osiossa ei määritetä virhetilanteita, joissa se pitää suorittaa niin se suoritetaan kaikissa try-osion virhetilanteissa.

Esimerkki, jossa määritetään virhetilanne.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

numero = "Peikko"

# try-osio
try:
  print(numero+1)

# suoritetaan jos try-osiossa tapahtuu TypeError-virhe
except TypeError:
  print("Virheellinen syöte")

# Suoritetaan kaikissa muissa virhetilanteissa
except:
  print("Tapahtui virhe")

print("Ohjelma suorittaminen jatkuu")
Tuloste
Virheellinen syöte
Ohjelma suorittaminen jatkuu

Tämän virheen tuloste kertoo jo paljon enemmän. Virheilmoituksen tilalla voisi esimerkiksi pyytää käyttäjää antamaan syötteen uudelleen. Esimerkistä näkyy myös se, että ohjelman suorittaminen jatkuu vaikka tapahtuisi virhe.

try-except-else-virheenhallintarakenne

muokkaa

Esimerkki try-except-else-virheenhallintarakenteesta.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

numero = 2

# try-osio
try:
  print(numero+1)

# suoritetaan jos try-osiossa tapahtuu TypeError-virhe
except TypeError:
  print("Virheellinen syöte")

# Suoritetaan vain jos try-osiossa ei tapahtunut virhettä
else:
  print("Laskeminen onnistui")
Tuloste
3
Laskeminen onnistui

else-osio suoritetaan vain silloi kun try-osiossa ei tapahdu virhettä.


try-finally-virheenhallintarakenne

muokkaa

try-finally-virheenhallintarakenteen tarkoitus on sulkea ohjelma hallitusti. try-finally-virheenhallintarakenteessa virheen tapahtuessa try-osiossa suoritetaan finally-osio, jonka jälkeen ohjelman suorittaminen lopetetaan.

Esimerkki try-finally-virheenhallintarakenteesta

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

numero = "Peikko"

# try-osio
try:
  print(numero+1)

# finally-osio suoritetaan jos try-osiossa tapahtuu virhe
finally:
  print("Virheellinen syöte")

# Viesti "Laskeminen onnistui" voidaan tulostaa tässä kohtaa, koska sitä ei tulosteta virheen tapahtuessa
print("Laskeminen onnistui")
Tuloste
Virheellinen syöte

Yleisimmät virheet

muokkaa

Pythonissa on paljon erilaisia virhetyyppejä.

Taulukko yleisimmistä virheluokista

Virheluokka Kuvaus
Except Yleisluokka
TypeError Virheellinen muuttujan tyyppi
ValueError Virheellinen muuttujan arvo